Onze

Duurzame doelen

Alles wat we doen heeft impact. Dat beseffen we ons terdege. Maar we realiseren ons ook dat we met onze schaalgrootte een positieve bijdrage kunnen leveren. Wij weten dat we een deel van de oplossing kunnen zijn. Daarom hebben we voor onze gehele keten drie thema’s geformuleerd waarbinnen wij projecten initiëren op het gebied van milieu, voedselverspilling en beter leven.

Milieu impact

van ons handelen verkleinen

Voor het verbeteren van het milieu initiëren en ondersteunen we projecten en initiatieven die de impact van ons handelen op het milieu verkleinen of compenseren. Zo zijn we dagelijks op zoek naar manieren om onze CO² uitstoot te verkleinen, zoeken we naar duurzame verpakkingsmethoden en sluiten we ons aan bij slimme transportinitiatieven. Ook zijn we aanjager van initiatieven die het waterverbruik verminderen.

Voedselverspilling

reduceren

Voedselverspilling heeft vaak te maken met gemakzucht en overvloed. DSI ondersteunt projecten die voedselverspilling tegengaan. Ook zorgen we ervoor dat houdbaarheid (shelf life) wordt verlengd en doen we er in de keten alles aan om geen fruit vroegtijdig verloren te laten gaan. Planning, afstemming en juiste teeltvolumes zijn daarin van groot belang.

Beter Leven

voor iedereen

De wereld zijn we met zijn allen. Daarom ondersteunen wij projecten en initiatieven die bijdragen aan een beter leefklimaat en gezondheid van mensen binnen Nederland en in de landen waar wij actief zijn. Het gaat daarin om projecten die bijdragen aan vitaliteit van het personeel maar ook om het verhogen van de levensstandaard. Ook kunnen we heel enthousiast worden van productinnovaties die de arbeidsomstandigheden van werknemers op het land en in de velden verbeteren. In Nederland zorgen we daarnaast voor een groene werkomgeving en fitheid van onze mensen.