Bewust van

onze activiteiten en impact

Alles wat we doen heeft impact. Dat beseffen we ons terdege. Wij weten dat we een deel van de oplossing kunnen zijn. Daarom hebben we voor onze gehele keten drie thema’s geformuleerd waarbinnen verschillende duurzame projecten “milieu-impact”, “voedselverspilling” en “beter leven” zijn geïnitieerd om de wereld te helpen verbeteren op dit onderwerp.

Door duurzaamheid een belangrijk onderdeel van ons bedrijf te maken geeft het ruimte voor interessante discussies met leveranciers / telers en creëert het bewustzijn over dat deel van de keten waar wij als DSI invloed op hebben. Samen werken we aan een duurzamere toekomst.

Milieu impact

van ons handelen verkleinen

Projecten en initiatieven die de impact van onze acties op het milieu verminderen of compenseren hebben onze aandacht. En binnen dit thema is ook “klimaatneutraal” een aandachtspunt. Dit wordt niet alleen gedreven door wettelijke regels die van kracht worden. Nee, we geloven vooral in het serieus nemen van onze duurzame verantwoordelijkheid om onze CO2-uitstoot te verminderen.

Voedselverspilling

reduceren

Voedselverspilling heeft vaak te maken met gemakzucht en overvloed. DSI ondersteunt projecten die voedselverspilling tegengaan. Ook zorgen we ervoor dat houdbaarheid (shelf life) wordt verlengd en doen we er in de keten alles aan om geen fruit vroegtijdig verloren te laten gaan. Planning, afstemming en juiste teeltvolumes zijn daarin van groot belang.

Beter Leven

voor iedereen

De wereld zijn we met zijn allen. Daarom ondersteunen wij projecten en initiatieven die bijdragen aan een beter leefklimaat en gezondheid van mensen binnen Nederland en in de landen waar wij actief zijn. Het gaat daarin om projecten die bijdragen aan vitaliteit van het personeel maar ook om het verhogen van de levensstandaard. Ook kunnen we heel enthousiast worden van productinnovaties die de arbeidsomstandigheden van werknemers op het land en in de velden verbeteren. In Nederland zorgen we daarnaast voor een groene werkomgeving en fitheid van onze mensen.